Osnivanje Kulturne Mreže bio je potpuno logičan i očekivan razvoj zajedničkog rada njenih osnivača koji su čitavu deceniju unazad radili u domenu organizacije kulturnih događaja u Nemačkoj. Svojom kreativnošću i inovativnošću, od samog početka osnivači su se pozicionirali na mestu lidera u oblasti svog delovanja.